ผู้จัดทํา

จัดทําโดย

นางสาวณัฐชา ป้านภูมิ ชั้นม.5/2 เลขที่24

ครูที่ปรึกษาโครงงาน

อาจารย์ คเชนทร์ กองพิลา

ครูประจํากลุ่มสาระ

อาจารย์ อรวรรณ กองพิลา

โฆษณา

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s